Doelstelling:

1) Kinderen een gezond en plezant alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin bovendien de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.
2) Kinderen opleiden tot volwassen voetballers m.a.w. hen geduldig klaarstomen (op technisch, tactisch, fysiek, en mentaal vlak) voor het volwassen voetbal.

Onze visie:

1. Speler staat centraal

Plezier:

a. Steun en vertrouwen geven, supporteren ( aanmoedigen , positieve coaching) luisteren en bereikbaar zijn
b. geen druk naar resultaat zowel op training en wedstrijd.

Speelgelegenheid

Slechts 1 elftal per leeftijdscategorie:
Wie traint MOET spelen: maw iedere speler:

     speelt minimum een speelhelft beurtrol als bankzitter
     beurtrol eens aan de aftrap verschijnen
     beurtrol als doelman ( indien geen vaste doelman)
      beurtrol wat betreft (niet selectie) bij meer als 8 spelers
Trainer of jeugdopleider bepaalt de opstelling.

Twee elftallen per leeftijdscategorie:
Wie traint MOET spelen: maw iedere speler:
Onderling overleg tussen beide trainers/ jeugdcoördinator zodat elk team over voldoende spelertjes beschikt. ( min -max)
Trainers bepalen de selectie en opstelling naargelang de voetbalbeleving / niveau.

PS: Spelers die zich niet gedragen, voor , tijdens of na een training of wedstrijd kan een reden zijn tot het vervallen van deze regels of afspraken.

Leerplan

Op basis van de psychologische , psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de speler m.a.w.” Wat moeten de spelers op welke leeftijd?”

Debutantjes - Duiveltjes: ontdekken vd bal (coördinatieoefeningen)
 leiden en dribbelen

korte passing
controle op lage bal

doelpoging tot 10m (dichtbij)
doelpoging op lage voorzet
vrij en ingedraaid staan
vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken

druk zetten, duel of remmend wijken
opstelling tussen tegenspeler en doel
 korte dekking op korte pass
interceptie of afweren van korte pass
 openen breed - openen diep

infiltratie met bal: leiden of dribbelen (challenge)
doelkans creëren via een individuele actie
 zo snel mogelijk afwerken bij werkelijke doelkans
 positieve pressing op de baldrager
het duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen

het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid
 niet laten uitschakelen door individuele actie in de waarheidszone
 doelpoging afblokken


FYSIEK
MENTAAL
KRACHT: natuurlijke bewegingen, duels tussen homogene groepen (evenwicht)
LENIGHEID: meest soepele periode
UITHOUDING: de omvang van de training
SNELHEID: reactie, startsnelheid in spelvorm looptechniek enkel observeren en speels scholen
COORDINATIE:
lichaam coördinatie
oog-handcooördinatie   oog-voetcooördinatie
wordt leergierig
concentratie neemt toe

Oefenstof:


Uitdagend: aangepast aan het niveau van de groep
Gevarieerd: alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen
Doelgericht: wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen i.f.v. een basisvaardigheid of een spelprobleem.
Doelstellingen worden per leeftijdscategorie/ periode dmv een vooruit opgesteld uitgewerkt programma aangeboden en opgevolgd.
De oefenstof wordt gegeven door de jeugdtrainers onder leiding van de sportief jeugdcoördinator.

Leerproces

Zelfontdekking : De speler moet het probleem zelf leren zien en ook oplossen.
Gericht coachen : De speler helpen het probleem te zoeken en op te lossen.
Evaluatie
Amuseert het kind zich nog?
Maakt het kind progressie in zijn ontwikkeling als voetballer?
Hoe volgt het de trainingen op?
Hoe verloopt de samenwerking jeugdtrainer – speler –jeugdwerking?
Opvoeding
        Het gedrag op en naast het veld.
         Verantwoordelijkheid krijgen (kleding, materiaal, tijd….)
         Rekening houden met anderen ( PLOEGSPORT)

2. Spelconcept

Zonevoetbal ( = GEEN individuele mandekking !!)

Veldbezetting U9 -U8:  K + 4 / 4 + K (ruitformatie ) 5-5

Veldbezetting U7 ( Nieuw vanaf 2018-2019) : 3-3

Veldbezetting U6 ( NIEUW vanaf 2013-2014): 2 - 2