Manual voor ouders en speler

Beste sportvriend(in),
U heeft interesse, dan wel heeft uzelf of een van uw kinderen zich aangemeld of u bent al lid van een van de drie samenwerkende voetbalclubs in Neerpelt. In deze folder geven we u informatie over onze clubs zodat u weet hoe we werken en waar u met vragen terecht kunt. We willen graag dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt.

 

Teams/elftallen
In Neerpelt hebben we met steun van de gemeente onze jeugdwerking vanaf 9-jarigen samengebracht. Door die samenwerking is het voor ons mogelijk te voetballen op nationaal én gewestelijk niveau. Nationaal voetbal noemen we Interprovinciaal voetbal (IP). In Gewestelijk voetbal spelen we tegen clubs uit de regio. Omdat we al IP spelen mogen we van de Voetbalbond (Voetbal Vlaanderen) niet op Provinciaal niveau voetballen, behalve voor twee U9 en twee U8 teams. Maar dit is alleen bij Esperanza Pelt.
In totaal hebben we bij onze clubs ruim meer dan 30 jeugdteams/elftallen. We spelen we met 13 teams interprovinciaal en 6 teams gewestelijk! In de Onderbouw hebben we tesamen 15 teams in de competitie.
Elke club heeft een ‘Onderbouw’: U6 t/m U9, en een ‘Bovenbouw’: U10 t/m U21. De spelers in de ‘Onderbouw’ spelen bij hun ‘moederclub’, de club waar u zich heeft aangesloten. Dit seizoen hebben we in onze Bovenbouw geen U21 ploeg ingeschreven; wel een U19IP (Interprovinciaal)

Samenwerking vanaf U10 (9-jarigen)
Vanaf de ‘Bovenbouw’ werken de 3 clubs nauw samen en spelen spelers/sters in het team dat het best aansluit bij hun niveau. Dat kan IP zijn of gewestelijk. Alle teams staan onder leiding van ervaren, meestal gediplomeerde trainers. Er kan vanaf 9 jaar 3 keer per week getraind worden; de opkomst is bijzonder hoog. Normaliter trainen gewestelijke spelers 2x p/w; Interprovinciale spelers trainen 3 p/w. Er is ruime aandacht voor techniektraining en looptraining, dat laatste olv een ervaren fysical coach. Verder zijn we gestart met spitsen en linietraining. De keepers krijgen extra keepertrainingen. Daardoor kunnen spelers van de U10 t/m de U13, ook gewestelijk die dat willen, 3 keer per week trainen.
Door dit alles groeit het aantal jeugdleden gestaag, maar zien we ook ons opleidingsniveau sterk verbeteren. Er is vanwege het IP voetbal ook toenemende belangstelling van spelers vanuit de regio.
Verder hebben we een samenwerking met de LCS (Provinciale voetbalschool) en Lommel SK, hier vooral over kennis- en spelersuitwisseling. Dit alles betekent dat we in het voorjaar van 2018,bij onze laatste ‘audit’, 3 sterren behaalden waarmee we tot de betere jeugdopleidingen in Limburg behoren en op grond waarvan we weer 3 seizoenen interprovinciaal mogen spelen.

 

Structuur Onderbouw en Bovenbouw
Elke club heeft een ‘onderbouw’ met een jeugdcoördinator; elke club heeft ook zijn eigen jeugdbestuur. In de Bovenbouw wordt door de 3 clubs samengewerkt en praten we dus over de Jeugdsamenwerking. Ook in de Onderbouw is er onderling contact en wordt er samengewerkt. Bijvoorbeeld door het spelen van vriendenmatchen (als voorwedstrijd voor de 1e ploegen) en tornooien.

Bovenbouw Jeugdsamenwerking:
Vanaf de U10 kennen we een andere organisatie. De rode draad, vastgelegd in de ‘missie’ van de clubs, is dat alle spelers/sters wekelijks spelen en trainen in een team/elftal dat het beste bij hen past!
Het beleid hiertoe wordt bepaald door de Raad van Beheer waarin zitting hebben de voorzitters en secretarissen van de 3 clubs. Zij kunnen zich laten vervangen. De Raad van Beheer is beleidsverantwoordelijk en bepaalt o.a. de hoogte van de lidgelden.
Daarnaast is er overleg tussen de AVJO en TVJO’s van de clubs. Deze zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de samenwerking.
Verder kent elke club een eigen jeugdbestuur dat zorg draagt voor de goede gang van zaken voor de teams die bij hen in de club trainen en spelen.

 

Lidgelden
De lidgelden zijn voor alle clubs hetzelfde; de hoogte wordt bepaald door de Raad van Beheer en de besturen van de verschillende clubs.
De hoogte kan varieren per leeftijdscategorie en hoe vaak een speler traint. Per seizoen kan het lidgeld aangepast worden, mede afhankelijk of een uitgaanstenue of andere voetbalattributen zijn inbegrepen. Wij willen immers graag eenzelfde uitstraling voor al onze spelers/sters. Voor elk 3e kind uit hetzelfde gezin is een korting voorzien.

 

Sportief beleid:
Het sportieve beleid van de Jsw wordt uitgezet door een Technisch en een Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO en AVJO). In de Jsw zijn dat Jannick Verlinden, TVJO en Jack Karsmakers, AVJO. Deze laatste fungeert ook als ‘ombudsman’, bij hem kan iedereen terecht met vragen van allerlei aard.
Verder kennen we een commissie ‘scouting’, welke wordt geleid door Eric Mertens.

 

Matchen en trainingen:
Vanwege het groot aantal matchen en trainingen (elke week zijn er in Jeugdsamenwerking ruim 75 (!) jeugdtrainingen) worden de matchen en trainingen verdeeld over de drie clubs. De IP machten worden op Esperanza Pelt gespeeld, de gewestelijke matchen op sv Herkol of Sporting Grote Heide. De Onderbouw speelt en traint op de moederclub.

 

Dames:
Op Esperanza Pelt speelt 1damesploeg 15-35 jaar (uitkomend op provinciaal niveau), ze trainen 2 x per week. Meisjes spelen bij de dames, óf in ‘n jongensploeg (mag tot en met 16 jaar).
Contactpersoon: Anja Lemmens 0497-212107, lemmensanja@telenet.be

Adressen verantwoordelijken Jsw:

AVJO: Jack Karsmakers, 0477672745, jack.karsmakers@skynet.be

TVJO: Jannick Verlinden: 0487143087, jannick.verlinden90@gmail.com

JCOB : Goven Bart ; 0473/402819, Bartgoofy@telenet.be

Secretaris: Harrie Huysmans, 0477373347, harriehuysmans@gmail.com

Scouting: Eric Mertens: gsm: 0497539982; eric.mertens53@skynet.be

 

Vrijwilligers/sters
In elke club zijn een groot aantal vrijwilligers/sters werkzaam zonder wie een club niet kan bestaan. Vrijwilligerswerkzaamheden zijn van velerlei aard, bijvoorbeeld afgevaardigde, ontvangst van ploegen en scheidsrechters, hulp bij een tornooi 1 of 2 keer per jaar, of wekelijks-maandelijks werkzaamheden in de kantine, fungeren van trainer en al genoemd afgevaardigde of zelfs toetreden tot het -jeugd-bestuur. Iedereen die interesse en mogelijkheden heeft, is van harte welkom. Informeer gerust bij een van de bestuursleden c.q. verantwoordelijken van een club!
De gegevens van de samenwerkende clubs vindt u hierop volgend.

 


Enkele afspraken voor spelers:

 

Enkele afspraken hoe we het komende seizoen met elkaar omgaan; iedereen houdt zich er aan en dan hoeven we ons daar verder niet meer druk over te maken. Simpel toch?


1: De eerste afspraak is dat we ons correct en respectvol gedragen. Niet alleen naar elkaar, maar ook naar de trainers, afgevaardigden, bestuursleden en alle anderen waar je mee te maken krijgt. Zeker gedragen we ons correct naar de scheidsrechters, zonder hem kunnen we niet eens voetballen. Een scheidsrechter tégen krijgen kan iedereen, maar méékrijgen?

2. We respecteren elkaar, maar ook onze tegenstanders. Dat betekent niet dat we terug gaan staan, integendeel, elke tegenstrever zal tot het uiterste moeten gaan, want wij willen winnen! We knokken ervoor, maar altijd binnen de grenzen van sportiviteit.

3. In principe zijn we er altijd: elke training, élke match. Ook als we geblesseerd zijn laten we ons even zien, we vormen samen één groep!
Als je toch verhinderd bent (gezin, school - studie) laat je dit zélf bij de trainer weten; ook voor élke training.

4. We zijn op tijd voor match en training aanwezig. Voor de training betekent dit ongeveer 10-15 minuten voor aanvang. We kleden ons rustig om en wachten in het kleedlokaal op teken van de trainer om samen naar buiten te gaan. Soms maakt een trainer hierover andere afspraken. Deze dienen correct te worden opgevolgd. Onze mobiele telefoons staan uit! Breng geen waardevolle voorwerpen mee.
We reizen ook samen naar de uitmatchen: samen uit, samen thuis.
Na elke match leggen we bij de ‘oudere’ ploegen wat uit en drinken samen iets. Dat hoeven niet persé alcoholische dranken te zijn. Als je weg gaat en dat geldt voor alle ploegen, laat je dat de trainer weten; je gaat niet zomaar weg (‘n hand geven mag ook!)

5. We zijn allemaal samen verantwoordelijk voor het materiaal en ruimen ook samen op. Eventueel bij toerbeurt. Na de training gaan we als groep naar binnen.

6. Elke speler heeft zijn eigen bal. Zorg daar goed voor, net als voor de matchballen. Deze laatste zijn van de club. Binnen houden we de bal in de hand, zodat er geen muren vuil worden.

7. Na match en training douchen we, zonder er een rommeltje van te maken. Het is verstandig om in het kleedlokaal badslippers te dragen. Dit ter voorkoming van eczeem.

8. Als we het kleedlokaal uitgaan, laten we het opgeruimd achter. Kleedkamers worden vuil, maar het is onaanvaardbaar als door gooien van modder en het achterlaten op de vloer van bekertjes, papier enz. de kleedkamers éxtra vuil worden. We maken het de mensen die ze schoonhouden niet dubbel moeilijk! De trainer maakt afspraken over het schoonmaken van het kleedlokaal, dit vanaf U13!

9. Als iets je niet duidelijk is, vraag het dan aan je trainer of afgevaardigde. Ben je het met iets niet eens, overleg dan met de trainer. Praat problemen altijd uit! Mocht dat niet lukken dan kun je altijd contact opnemen met de AVJO, Hij kan bemiddelen of oplossingen aandragen.

10. We gebruiken alleen fatsoenlijke taal.

11. Als we met de ploeg bij elkaar zijn, onthouden we ons van alcoholische dranken; roken doen we sowieso nooit!
12. Iedere speler krijgt c.q. draagt zorg voor een trainingstenue; dat houden we netjes en dragen het voor en na elke match.
Kortom, we zijn een fijne groep sportmannen, jongens en meisjes, vormen een hecht team, gaan voor elkaar door het vuur en daarom zal elke tegenstander op voetbalgebied stevig rekening met ons moeten houden.

 


Fair Play Charter

Fair Play hoort in elke jeugdopleiding voorop te staan, zoals het normaal is dat mensen elkaar respecteren.
In ons Jeugdopleidingsplan hebben we een Fair Play Charter opgenomen; het is goed dit nog eens onder de aandacht te brengen.
We hebben als jeugdopleiding dit charter geaccepteerd en afgesproken de afspraken na te komen. Volgens de KBVB en de VV (Voetbal Vlaanderen) moeten we zelfs in élk kleedlokaal waar jeugdspelers zich omkleden, dit charter uithangen. We worden daar zelfs in het kader van de ‘kwaliteitslabeling’ (of je provinciaal of nationaal mag spelen) op gecontroleerd. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om een administratieve kwestie. Eerlijk spel moet gewoon zijn; het accepteren van fouten van een scheidsrechter hoort daar bij. Ook al is makkelijk anders.Daarom de regels van de Fair Play nog eens bij elkaar gebracht.
Overigens is er ook nog de Panathlonverklaring, met de rechten van een jeugdsporter, een verklaring die we ook ondertekend hebben.

 

Ethisch charter

 


De bijgevoegde regels gelden op en rond elk voetbalterrein (zowel op het veld als in de zaal). Lees ze goed, maar probeer vooral je er aan te houden zodat we er samen voor zorgen dat er elke week sportieve en spannende wedstrijden gespeeld en gefloten worden!

Algemene gedragsregels

Er zijn waarden en normen die voor iedereen gelden.
1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
3. Respecteer de mede- en tegenspeler.
4. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
5. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
6. Zorg samen met uw team voor een faire sport.
7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren .
8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
9. Gedraag u waardig.
10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Specifieke gedragsregels
Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

VOETBALLERS

1. Groet uw tegenstander voor en na de match
2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
3. Speel volgens de wedstrijdregels.
4. Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
8. Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.
9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen.
10. Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft.

 

OUDERS EN BEGELEIDERS

1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties
2. Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel.
3. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
4. Leer het kind om net als u, het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
5. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het ‘n kans gemist of de wedstrijd verloren.
6. Laat het coachen over aan de trainer.
7. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen.
8. Applaudisseer voor goed spel van beide teams; de ‘High Five’ is voor alle spelers.
9. Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
10. Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken.
11. Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is.

 

TRAINERS

1. Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren.
2. Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context.
3. Leer uw spelers de spelregels na te leven .
4. Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid.
5. Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel, verliezen óók.
6. Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd.
7. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.
8. Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.

BESTUURDERS

1. Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
2. Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking.
3. Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie van de Fair Play.
4. Laat sportiviteit en Fair Play de belangrijkste waarden zijn in uw club.
5. Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.
6. Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers.
7. Laat plezier primeren op de prestaties.
8. Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft.

SCHEIDSRECHTERS EN ASSISTENTSCHEIDSRECHTERS

1. Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe.
2. Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is.
3. Moedig sportief spel aan.
4. Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.
5. Wees een waardig vertegenwoordiger van het verbond.
6. Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet.

TOESCHOUWERS

1. Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel.
2. Toon respect voor de tegenpartij.
3. Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag.
4. Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding.
5. Goed voorbeeld doet goed volgen.
6. Wees steeds positief.

 

 

Clubs :
FC Esperanza Pelt

- Sportpark De Roosen, Sparrenlaan 30
- 3910 Neerpelt
- Stamnummer: 2529 Opgericht 22-08-1937
- Clubkleuren: Wit/Zwart/Geel
Voorzitter: Jan Winters, 0475-869677 mail: jan.winters6@telenet.be
- Secretaris: Martinus Tijssen gsm: 0486/45.36.66 mail: tijssen-geerts@skynet.be
Onderbouwcoördinator Bart Goven, gsm: 0473402819; bartgoofy@telenet.be
Jeugdbestuur van Esperanza Pelt hervormd tot Pelter jeugdcommissie en zijn er meer dan 10 nieuwe leden toegetreden. Aanspreekpunt is Lahoucine Akechtabou: tel: 0474-26 60 76

Sporting Grote Heide

Sportpark Langveldweg
3910 Neerpelt
Stamnummer: 8083
Clubkleuren: Rood/Zwart
Voorzitter: Leon Peeters, 0473-801046
Secretaris: Chris Didden, 011-661122; chris.didden2@telenet.be
Voorzitter jeugdbestuur: Jan Knevels 0496879349 janknevels@gmail.com
Website club: www.sportinggroteheide.be/
Onderbouwcoördinator Eddy Segers, gsm: 0476055905, email: annie.eddy@gmail.com

De Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport

De Panathlon-verklaring legt gedragsregels vast voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Alle sportorganisaties streven dezelfde basisbeginselen van de Panathlon na en dragen deze actief uit.
Panathlon komt van het Grieks en betekent ‘bijeenbrengen van sportverenigingen’. En in dit opzet zijn we in Neerpelt geslaagd met het bijeenbrengen van alle jeugdvoetballers.
Internationale steun voor de Panathlon-verklaring
Panathlon-verklaring als kapstok voor waarden
Bij de uitwerking van alle sportieve acties staan de positieve gedragsregels van de Panathlon-verklaring centraal. Aan alle initiatiefnemers van sportprojecten worden gevraagd dit charter te ondertekenen en in praktijk te brengen. Wij als jeugdsamenwerking van Neerpent doen hier graag aan mee.
Voor kampioenen en niet-kampioenen
De Panathlon-verklaring luidt in het kort als volgt:
- We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, …
- Positivisme staat centraal.
- Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport
- Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden.
Dit volgens het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’
“Uitreksel uit de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport – 24 september 2004”

PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT


Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de Fair Play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. ’Laat’ maturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van ‘vroeg’ maturen, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook proactief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen/ jongeren hebben het recht:
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Pesten: zeg ‘Nee’ tegen pesten Gedragscode

Wanneer u als ouder bij uw kind signalen opvangt over pesten, over gepest worden en/of wanneer uw kind vertelt over pestgedrag bij anderen, weet dan dat onze Jeugdsamenwerking open staat voor deze problemen.
Het signaleren van pesten stellen we op prijs; in tegenstelling van het pesten zelf! !

Meldpunten :
- Bevoegde trainer of afgevaardigde.
U bent soms beter geïnformeerd over het pesten dan onze trainers en of afgevaardigden. Daarom willen wij met u samenwerken en samen met u zoeken hoe uw kind geholpen kan worden.
U kan steeds met de trainer/afgevaardigde of ombudsman contact opnemen voor een afspraak of contact opnemen. Op deze wijze kan u rustig uw verhaal doen, zonder dat u in het oog van het publiek op de club moet verschijnen.
Bij elk pestgedrag wordt van de veroorzaker verwacht dat hij/zij zo snel mogelijk de situatie herstelt.
Stappenplan:
a) Bij pesten volgt altijd een eerste gesprek met de betrokken speler(s), de trainer en/of de ombudsman.
b) Wanneer dit gesprek niet volstaat, dan volgt een tweede gesprek met de betrokken speler(s), de trainer, de ouders, de ombudsman, TVJO en eventueel leden van het (jeugd)bestuur.
c) Wanneer dit nog niet helpt, volgt een sanctie opgelegd door de ethische cel (jeugd)bestuur, TVJO en ombudsman.
Gedragscode voor de spelers:
Alle trainers, coördinatoren en jeugdbestuursleden van onze club zullen onmiddellijk ingrijpen wanneer er gepest wordt, of als zij pesten zien, daarvan op de hoogte gebracht worden of een sterk vermoeden hebben;
Meepesten:
Zeg neen en durf uitkomen voor je mening. Een groep die pest, daarvan is iedereen de pester!
Spelers die niet durven weigeren of hun afkeur laten blijken, maken het pesten mogelijk en laten pesten toe.
En dat is even erg als pesten!
Toon duidelijk dat je het niet eens bent dat er gepest wordt en ontferm je over de gepeste medespeler.
Word je gepest:
Vecht of scheldt nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen.
Probeer – zelf - een oplossing te vinden voor het probleem, praat met anderen (medespeler, ouders, trainer, …)of je kan dit melden via :
- Bevoegde trainer en of afgevaardigde.
Ben je zelf de pester:
Dan ben je in de fout !!! Stop onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. Geen mooie praatjes, je moet het echt menen zodat je met pesten stopt.