FC Esperanza Pelt 

zoekt voor het seizoen 2020-2021nog enkele helpende handen.
Taken trainer

Voorbereiding van de trainingen en wedstrijden
Communicatie aangaande trainingen en wedstrijden naar spelers en ouders
Bouwt gedurende het seizoen aan een hecht team
Geeft iedereen gelijke ontwikkelingskansen
Coacht steeds positief
Is een voorbeeld voor de spelers
Organiseert samen met de afgevaardigde minstens 1 nevenactiviteit per seizoen
Is aanwezig/helpt op clubactiviteiten

Taken afgevaardigde

Algemeen
De afgevaardigde ondersteunt de trainer voor de extra-sportieve taken
De afgevaardigde zorgt er indien nodig voor dat een ongevallenformulier wordt ingevuld en binnengebracht bij een bestuurslid
Wedstrijden
De afgevaardigde ontvangt de bezoekende ploeg en voorziet hen van water/bekers
De afgevaardigde zorgt er voor dat het wedstrijdblad wordt ingevuld en na de wedstrijd verzonden wordt, hij/zij ontvangt hiervoor een login op www.wedstrijdbladen.be

Tijdens de wedstrijd helpt de afgevaardigde indien nodig (5 tegen 5) bij de wissels en ziet hij/zij er op toe dat alle spelers voldoende speelgelegenheid krijgen.
De afgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en heeft als taak de scheidsrechter te assisteren (blijf neutraal en geef geen kritiek)
De afgevaardigde stelt een beurtrol op voor het wassen van de wedstrijdkledij en ziet er op toe dat deze gevolgd wordt